ТАБИЯТ ЖАНА МУЗЫКА


Ах, чиркин биздин күндөр кандай таттуу,
Бүгүндөн эртеңкиси ырахаттуу!
Табият жана анын музыкасы,
Күн санап,кандай сулуу, кандай шаттуу!…

Алыкул Осмоновдун башка ырлары