Анасбек Жумалиев


(1947-2006)

Ырлары 1979-жылы жарык көргөн “Жергемдин көркү” китебинен алынды.

1972-Жаңы жылга

Бир мүмкүндүк – Өмүрүм

Махабаттуу терезе

Отуз жаш

Тууган жердин суулары