Карбалас Бакиров


(1954 – )

“Олтурбагам чаңын жутуп бөлмөнүн…”

“Тыюу салган жактарга ташта кадам…”

“Төрөлгөн экем шар аккан…”

Балдар

Туулган күндөгү ыр