ТУУЛГАН КҮНДӨГҮ ЫР


Ысымың сан жылкы дүрбөгөн,
Аламан,
Тополоң,
Дүрбөлөң.
Атындай жолдоруң чатышкан,
Адашпай, чалынбай жүрбөгөн.
Бирөөлөр кол созбойт жардан саа,
Өтүкчөн тайгада кар малта.
Ызы-чуу менен бар эртеңге,
Жымжырттык көтөрүп барганча.
КАРБАЛАС деген сөз өзүндө,
Карама-каршылык бар канча?
А бирок уят иш артыңдан
Чаң калса,
Чаң калса,
Чаң калса!

Карбалас Бакировдун башка ырлары