КҮЗГҮ


Кашына келип күзгүнүн,
Карашат кийим түздүгүн,
Кабаттап койсо упадан,
Карасы кетет жүзүнүн.

Оң-солго тарап чачтарын,
Ороктой терет каштарын.
Ооматтуу ушул учурда,
Орду жок болот башканын.

Илеби турса жалдырап,
Помада менен кандырат.
Калемдин учун тийгизип,
Көзүнүн четин жандырат.

Күзгүгө түшүн жоорушат,
Кол кыздар көрбөй оорушат.
Кирпигин тушка буласа,
Керемет сулуу болушат.

Айтарым менин соңунда,
Абалың турат ордуңда.
Күзгүгө карап суроо бер,
Киммин деп турмуш жолунда.

Суроого үмүт көздөтсө,
Айнектен өзүн өзгөртсө.
Азыркы көргөн күзгүлөр,
Жүрөктү деле көрсөтсө.

Мелис Маматжан уулунун башка ырлары