ТОКТО, ӨМҮР


Токто, өмүр, токто, кайда шашасың,
Топук кылчы бул жолду да басасың.
Жүгөнүңдү тартып турчу азырак,
Жок дегенде апам узак жашасын.

Өмүр өзүң тосмоосу жок кашаасың,
Орго карай канча белди ашасың.
Жип аркандап тушап турчу туягың,
Жок дегенде атам узак жашасын.

Керемет күч, бүт дүйнөгө паашасың,
Көбүк чачып толкунуңдан ташасың.
Мезгилиңди колго алып жөнөй бер,
Менден бирок ырым узак жашасын…

Мелис Маматжан уулунун башка ырлары