“Күлкүгө суз, күйүткө суз, жашка суз…”


Күлкүгө суз, күйүткө суз, жашка суз,
Күн өткөрүп сенсиз, ансыз, башкасыз,
Жашап келем жашабас бул калаада
Кол чатырсыз, үй дарексиз, акчасыз.

2010-ж.

Нарсулуу Гургубаеванын башка ырлары