Рахат Жуманазарова


(1976 – )

Акыркы кар

Артымды карайм улам

Жададым жалпылыктан

Кездешүүгө баратам

Көңүл чөккөңдө

Көңүлүмдүн майрамы

Ой

Сезим менен

Ыза ыры

Эртең барам

Үч жыл болду