ЭРТЕҢ БАРАМ


Эртеңки күн
Эң акыркы үмүтүм,
Эң маанилүү мен үчүн :
Эч бирөөнү ойлобой,
Мени гана күтүшүң.

Кечээкимди кетирип эс-дартымдан
Кепке муюп жанымды эс алдырган.
Эртең мен жаныңда олтурсам дейм
Качып барып кайчылаш тагдырымдан.

Эртең кетпей эч жакка күткүн мени,
Барам өзүм колго алып демилгени.
Көп жолу жаңылсам да буга чейин
Дагы бир жаңы ката кетиргени.

Эртеге күткүн сөзсүз!
Мен сага кечээкимден качып келем,
Алдастап жоо куугандай шашып келем.
Мен сага эртеге чындап келем,
Эрегишип тагдырга чырдап келем,
Мен сенден мээрим күтүп ыыйлап келем.
Анан да салыштырып башкаларга
Так төбөмө көтөрүп сыйлап келем.

Эртең кошуп кыялыма кыялыңды,
Көрсөтпөй кылчактап уялууңду.
Өмүрдө акыркы ирээт кездешкендей
Таркатчы таркабаган кумарымды.

Бул түндөн аман чыксам
Мен сага сөсүз келем.
Алкыш айтып Жаратканга
Эртеңки күндү берген
Мен сага эртеге сөсүз келем.

Эртең барсам, эңсеп барсам,
Кулпулуу эшигиң күтпөсүн.
Эстетекен, эңсеткен өзүңдү
Эртеңки күндөр эч бүтпөсүн….

Рахат Жуманазарованын башка ырлары