КӨҢҮЛ ЧӨККӨНДӨ


Көкүрөккө жөлөп бүгүн башыңды,
Көөдөндөгү боштугумду толтурчу.
Көп сөз уктум көңүлүмдү чөгөргөн
Кетпей бүгүн мени менен олтурчу.

Кетпе бүгүн кечиришээр бир күнгө,
Кейип турам жетпөөчүдөй күүгүмгө.
“Жакшы калдан” жадап бүтүп жандүйнөм
Жетпей турам “кетпейм” деген бир үнгө.

Жараткандан башкага жалынбаган,
Жарга такап турса да жагынбаган.
Жан элем, бирок бүгүн бошоп турам
Калчы деги көп сөз бар айтылбаган.

Бүгүн сен калып калчы мени менен
Бүшүркөп турам жылыт демиң менен.
Сезейин ким бирөөгө керектигим
Сен бүгүн калып калчы мени менен.

Рахат Жуманазарованын башка ырлары