КӨҢҮЛҮМДҮН МАЙРАМЫ


Бозоргон күндөрүмө боек кылып,
Мен сени ушул жазда издеп таптым.
Сен дагы ойдогумду окугандай
Көңүлүмдүн көңүлүн таптым.

Мен сага үн-сөзү жок жалынып жаттым,
Коштошпой туруп эле сагынып жаттым.
Бул керемет көз ирмем
Эртеге кайталанбайт, эч качан кайталанбайт.

Ошону билип туруп
Бүгүн мен көңүлүмө
Бир күндүк майрам таптым.

…адашкан жанга акылың айттың,
Акылың менен сезимге жактың.