КЕЗДЕШҮҮГӨ БАРАТАМ


Мен өзүмдү таппай келдим,
таппай издеп, бир изимди
кайра-кайра таптай бердим.

Кайда жүргөм?
Жокмун күтсөм,
жүдөп бүткөм,
аргасыздан арсыз күлгөм.

Түтөп күйгөм,
чүнчүп жүргөм,
мен өзүмө толук кайтчу
күндү күткөм.
Мен өзүмдөн алыс жүргөм,
ойгоно албай, “ойгон” деген
алсыз үндөн.

Көрчү оюмдун чаташканын,
мен өзүмдөн адашкамын.
Ким бирөөнүн кейпин кийип,
өзүм менен
кездешүүгө баратамын.

Рахат Жуманазарованын башка ырлары