СЕЗИМ МЕНЕН


Көрбөгөндү көрсөм деп буга чейин
Көз албай көздөрүңдү карап жаттым.
Сен чачымдан сылаганда
Колуңду кармаганга батынгамын.
Байкабай калдым анан качан, кантип
Кучагыңа тартылганым.

…. Заматта сууланып тармал чачың,
Тармал чачың салаалап тарап жаттым.
Эсептешпей акылың, эсиң менен
Эсептешип жалгыз гана сезим менен
Сен мени ушул турган турпатымда
кабыл алдың….
Мен да сени чоочуркабай кабыл алдым.

Рахат Жуманазарованын башка ырлары