ЫЗА ЫРЫ


Салаалашсак ыр элек го сабы бир,
Санаалашып баса турган жагы бир.
Садага чаап жаштыгымды мен сүйсөм,
Сары кызга алмаштыңбы дагы бир?

Кечээ күнү болсок дагы жаны бир,
Келбесең кой, бүгүн мага баары бир.
Кечир дебе, кечирбеймин эч качан,
Кектеп өтчү душманымсың дагы бир.

Кумар көз деп эркелетсе жаны бир,
Куушуп келип коно турган шагы бир.
Кудайымдай ишенчү элем өзүңө
Куулугу ашкан пенде экенсиң дагы бир.

Сенден сулуу мени менен жаны бир,
Жаш жигитти сүйүп алам дагы бир…
Деги эмнени сүйлөп жатам өчөшүп,
Өзүңдү эле сүйөт окшойм бары бир!

Рахат Жуманазарованын башка ырлары