“- Жолоочу болсоң жол кордойт…”


– Жолоочу болсоң жол кордойт,
жол болсоң баары тепселейт.
– Тепселиш үчүн жол болбойт,
жол болуш үчүн тепселет.

Шайлообек Дүйшеевдин башка ырлары