Төлөгөн Мамеев


(1938 – )

Ата Журт жөнүндө ойлонуу

Издебе

Ит менен чал

Карыянын өлүмү

Туз саткан келин

Чекит коюп

Өксүтөт, калкым, аздыгың