AТА ЖУРТ ЖӨНҮНДӨ ОЙЛОНУУ


Токтобой шумкар болуп учуп келем,
Тоолордун таза абасын жутуп келем.
Мекенди медер кылып жүрөгүмө,
Мекедей жадыма ыйык тутуп келем.

Айдыңын Ала-Тоонун кезе берип,
Апамдын аппак сүтүн сезем эрип.
Туулган жер турса экен деп тунжурабай,
Туулгандан келе жатам безеленип.

Тоолорго арнап үмүт, тилегимди,
Кир өтүк баспаса деп шибериңди.
Опуртал бул учурдун дүбүртүнөн,
Оорутам ойлоп кээде жүрөгүмдү.

Кандай Күн күтүп жатат астыдагы,
А балким жаман дагы, жакшы дагы…
Коркомун дос болобуз дегендердин,
Койнунда котуру бар таш турабы?

Мына бул биз жашаган кылымдагы,
Мезгилде татаал дагы, кыйын дагы.
Жамандык көрбөсө экен Ата Мекен,
Кемеси чөкпөсө экен кыйырдагы!

Төлөгөн Мамеевдин башка ырлары