ИЗДЕБЕ


Издебе, жаным мени эми,
Өзүмдү өзүм бүтүргөм.
Таппайсың, элдин ичинен
Издегин таттуу түшүңдөн.

Мен жокмун эми баягы
Китептер толгон бөлмөдө.
Кеткемин чөгүп түбөлүк
Арактан бүткөн көлмөгө.

Ушинтип ырдап кыңылдап,
Баратты бир мас чачы өскөн.
Капкачан элдин жадынан
Типтирүү туруп аты өчкөн.

Төлөгөн Мамеевдин башка ырлары