“Билесиңби, алыска кетүү эмнем?..”


Билесиңби, алыска кетүү эмнем?
Ал сени өмүр бою эске тутуум,
сагынуум,
өңдөн таюум күзгү чөптөй,
соксоюп жалгыз басуум бир кыз өппөй…
Билесиңби, алыста калуу эмнең?
Күтүү деген улуу отту жагып коюуң.
Карекке жаш терметүң майрамдарда,
жылмаюуң, элесимди
эм кылып кайран жанга.
Мен шаарга кетпей эле кеткенсидим
дүйнөгө муздан бүткөн… кара бороон…
Сен көлдө калбай эле калгансыдың
жалында алоолонгон!

1968-ж. (“Каректеги жер” китебинен)

Табылды Мукановдун башка ырлары