Тургунбек Бекболотов


“Капилеттен иштер болуп күтпөгөн…”

“Чыңырат чындык, чыңырат…”

Бурадарлар, үнүмдү уккулачы

Демейки күн

Жол бардыр…

Жумуш бер

Калемим

Кыргыздар

Муздак тамчылар…

Тоолукмун

Чарчанган кылым

Өмүр өкүтү