КӨЛЧҮКТӨГҮ АЙ


Эшке чыксам укмуш, апа
Ары-бери калтырап,
Чоң көлчүктүн ортосунда
Ай жатыптыр жалтырак.
Басып барып акырын
Колум сунуп батыраак
Жаңы кармап алаарымда
Сынып калды чачырап.

Турар Кожомбердиевдин башка ырлары