ҮЧ ЖЫЛ БОЛДУ


Мен сени сүйгөнүмө
үч жыл болду…
Мээнетти мен билбеген
башыма үйгөнүңө
үч жыл болду.
Талылуу жерин таап
үч күндө жеңсе болот
түптүү жоону.
Таптакыр түптүз кылып
кулатса болот экен
бийик тоону.
А мен болсо
таңдайымдан чаң чыгып
чырдашсам да,
таң агарып кеткенче
ыр жазсам да,
таптакыр таппай келем
жүрөгүңө алпарчу
жалгыз жолду.
Тажабай  таппасам да
мен  сени сүйгөнүмө
үч жыл болду…

Мен сени сүйгөнүмө
үч жыл болду…
Жаңы алган ошол жылы
жапжашыл жоолугумдун
жукарып, түсү оңду.

Үч жыл бою
үшкүрүк үйүмдөгү
үңкүйгөн конок болду.
Үнсүздүгүң
үмүтүмдү үлбүрөгөн
үзгүлөп, тоноп болду.
Үмүтүм ай,
үңүлдөп ээрчип алып
таштап кетсең,
үзүлүп түшкөндөрдү  жолотподу.

Ушинтип сүйгөнүмө
үч жыл болду…

Мен сени сүйгөнүмө
үч жыл болгон…
Көз жаштан көлмө жасап,
армандан куруп коргон
Мен сени сүйгөнүмө
үч жыл болгон…

Рахат Жуманазарованын башка ырлары