Алыкул Осмонов


(1915-1950)

Адамзат

Акын

Ата-Журт

Аялга

Бүкөн

Грунья Савельевнага

Жаштыкка

Кыргыз көлү

Көлүмө

Мага күлбө

Мен тансам

Мен эмнеден уялам

Менин күнүм

Музыка

Сулууга

Сүйдүм сени

Табият жана музыка

Тирүүлүк

Эскерме (Билбейм, кандай,..)

Эскерме (Мен тургузбайм…)

Өзүмдү өзүм