Нарсулуу Гургубаева


(1979 – )

“Алыстыкты жазыш азыр кандай оор…”

“Бул өмүрдүн жазы бар да, күзү бар…”

“Кечирим оо сен азыр сурабаган…”

“Куттуу үйгө кабар айтпай, чакыртпай…”

“Күлкүгө суз, күйүткө суз, жашка суз…”

“Көңүлүңдү таштап келген көчөгө…”

“Мен өмүрдөн кеткен кезде күз гүлдөп…”

“Салам сага шамалы оор түндүктөн…”

“Сыйын алып, сынык чыны албастан…”

“Төрөлбөгөн балдарымдын атасы…”

“Узак жолдо учу түбү карарган…”

“Өмүрүңө, кимдер башын бакпаган…”

Энем Айканга