“Айнекти аяз саймалайт…”


Айнекти аяз саймалайт,
Апакем көңүн жай калайт.
А кыштын көңгө тиши өтпөй
Азуусу отту аймалайт.

Үй ичин кактап меш нуру,
Үшүгөн тышта кеч туру.
Чаалыккан күндү баяндайт,
Чайнектин созгон эски ыры.

Үйүнө сууктан жалынган,
Үн катпайт. Эшик жабылган…
Таштекте жатат «Эне тил»
Тамызгы болуп жагылган.

Шайлообек Дүйшеевдин башка ырлары