Шайлообек Дүйшеев


(1950 – )

“- Жолоочу болсоң жол кордойт…”

“Айнекти аяз саймалайт…”

“Айылдарың ойдон-түздөн, койнуңдан…”

“Актай жол…”

“Кар түшүптүр. Шамал улуп өзөндө…”

“Көңүл канап, өң алеттен азабыз…”

“Эх жигит, неге бук болдуң…”

Айыл күзү

Асыл айлым

Бийиктик

Бишкек

Жазгы таң

Жалгыздык

Жамгыр

Кан жол

Каргалар

Кирген кеч

Кыргыз таңы

Күз

Күтүү

Сагындым, саргын талаа

Чал. Үй. Жол

Чөпчабык

Өмүр