Турар Кожомбердиев


(1941 – 1989)

“Бир сезим дүрт эткизет тийген токтой…”

“Эс алуу жок бутту керип жай алып…”

Сезбедиң…

Алакан

Жалпак таш

Көлчүктөгү ай

Эне жана коломто

Өлүм жана мен